Siirry sisältöön

Iisalmen Teollisuuskylän toimialana on hallita omistus- tai vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä ja rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yritysten tai yhteisöjen käyttöön pääasiallisesti vuokrattavaksi tai omakustannushintaan luovutettavaksi. 

Yhtiön toimialana on myös elinkeinoelämän kasvun ja kehityksen edistäminen sekä paikallisen toimintaympäristön kehittäminen vahvistamalla erityisesti uuteen tietoon ja teknologiaan pohjautuvan liiketoiminnan edellytyksiä tuottamalla elinkeino- ja yrityspalveluja sekä matkailupalveluja ja edistämällä elinkeinoelämän, tukiorganisaatioiden, koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden, julkishallinnon sekä kuntien keskinäistä yhteistyötä.

Yhtiö voi harjoittaa sen toimialaan liittyvien projektien suunnittelua, hallinnointia ja valvontaa sekä hakea ja hallinnoida yleishyödyllisiä, pääasiassa julkisrahoitteisia hankkeita elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi. Iisalmen Teollisuuskylä toimii myös osana Iisalmen kaupungin yrityspalveluiden tiimiä.

Iisalmen seutu tarjoaa yrittäjälle, investoijalle ja alihankkijalle erinomaiset mahdollisuudet kasvuun ihmeentekijöiden ilmapiirissä, puun ja raudan menestysketjussa. Tullessasi yrittäjäksi Iisalmeen sinun ei tarvitse aloittaa kääntämällä kiviä pellosta. Meillä on valmiiksi vahva perusinfra, osaavia ihmisiä ja asiantuntevat matalan kynnyksen palvelut yrityksille.

Tietoa Iisalmen Teollisuuskylästä

  • Perustettu v. 1974
  • Toimitusjohtajana elinkeinojohtaja Terho Savolainen oman toimensa ohella
  • Hallituksessa 8 jäsentä
  • Omistus: Iisalmen kaupunki 97,75 prosenttia, Iisalmen Yrittäjät ry 2,25 prosenttia
  • Toteuttaa Iisalmen kaupunkistrategiaa
  • Hanketoiminta: TechSavo -hanke (2023-2026) ja KesTech -hanke (2023-2026)
Iisalmen Teollisuuskylän logo 50-vuotisjuhlan ilmeellä.
30
Asiakasyritystä
4
Teollisuuskiinteistöä
2
Toimistokiinteistöä
1 milj. €
Liikevaihto 2023
Liike- ja toimistotiloja tarjoava Tietotalo.

Tutustu Iisalmen  toimitilarekisteriin!

Sivustolta löydät Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän vapaat toimitilat. Tarjoamme sinulle yrityksen aloittamista, kasvua ja sijoittumista parhaiten palvelevat toimitilat alueeltamme.

Toimitilapalveluiden sivu (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Ilmakuva talvisesta Iisalmesta.

Invest By Iisalmi – Valmista kasvualustaa yrityksellesi!

Katso lisää tietoa Iisalmen tarjoamista mahdollisuuksista sijoittajalle Invest By Iisalmi -sivulta ja liity menestysketjuun!

Invest By Iisalmi -sivu (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Hanketoiminta

TechSavo – PK-yritysten kestävä kasvu ja uudistuminen

TechSavo -hankkeen tavoitteena on parantaa PK-yritysten kasvu- ja uudistumisvalmiuksia hankealueella. Kohderyhmänä ovat teknologiateollisuuden sekä puu- ja rakennustuotealan yritykset ja niille palveluja tuottavat yritykset.

Hankkeessa tarjotaan yrityksille paljon hyödyllistä tietoa ja tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Siinä myös esitellään uusia kasvumahdollisuuksia webinaareissa ja seminaareissa ja testataan uusia liiketoimintamalleja TKI-työpajoissa. Hanke tukee myös yritysten kansainvälistymistä hyödyntäen eri sidosryhmien järjestämiä kv-tapahtumia ja kv-messuja.

Hankkeen toteuttajat ovat Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Savonia AMK, Navitas Kehitys Oy sekä Savogrow Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2023 – 31.3.2026, ja toiminta-alueena Pohjois-Savon maakunta ja Pieksämäki. Rahoittajina hankkeelle ovat Pohjois-Savon liitto, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), alueen kunnat, yritykset ja toteuttajat. 

KesTech – Kestävän teknologian osaamiskeskittymä

KesTech -hankkeen päätavoite on luoda KesTechistä uusi teollisuuden ja teknologia-alan toiminnan kehittymistä tukeva koulutus- ja TKI-osaamiskeskittymä Ylä-Savoon, eli se tukee yleisesti teollisuuden elinvoimaisuutta alueella.

Hankkeessa yritysten, koulutusorganisaatioiden ja toimijoiden välinen yhteistyö lisääntyy ja tiivistyy. Oppilaitosten TKI –ympäristöt ja osaaminen tukevat yritystoimintaa ja yritykset tuovat uusia koulutustarpeita oppilaitoksille. KesTech tarjoaa resurssin koordinoida ja toteuttaa kehitystoimintaa Ylä- Savon alueella, periaatteena tasapuolisuus. Merkittävänä työkaluna toimii vuosikellomainen ennakointityö, jonka avulla saadaan tietoa alueellisesti merkittävistä ilmiöistä.

Hankkeen toteuttajina on neljä organisaatiota: Savonia-ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Itä-Suomen yliopisto, Ylä-Savon ammattiopisto ja Iisalmen Teollisuuskylä. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2023 – 31.3.2026, ja rahoituksen se saa JTF rahoituksen, Ylä-Savon seuturahan, Hankeosapuolten omarahoitusosuuden sekä yritysrahoituksen kautta.

Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Iisalmen keskustaan suunnitteilla oleva moderni asuin- ja toimitilarakennus avaa monia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja kaupunkilaisille

Iisalmen Teollisuuskylä Oy suunnittelee modernia asuin- ja toimitilarakennusta torin laidalle. Kevään aikana laadittu Uusi Tietotalo -viitesuunnitelma tarjoaa usealle toimijalle tilaisuuden kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle. Hankkeeseen haetaan nyt uusia kumppanuuksia.