Siirry sisältöön

Iisalmen kansalaisopiston tulostoiminta-ajatuksena on edistää alueen asukkaiden henkistä hyvinvointia ja omatoimisuutta tuottamalla kulttuuripainotteisena oppilaitoksena laadukkaita aikuiskoulutuksen palveluita ja turvaamalla omaehtoisen sivistyksen kehitysedellytyksiä yhteistyössä Ylä-Savon muiden kansalaisopistojen kanssa.

Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjaavia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Kansalaisopistot kuuluvat vapaan sivistystyön piiriin. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on annetun lain (632/1998) mukaan elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta mm. tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassamme.

Iisalmen kansalaisopiston päätoimipaikka on Kulttuurikeskus. Opintopiirejä pidetään monissa muissakin tiloissa eri puolilla laajaa Iisalmea.

Ilmoittautuminen kursseille toimii kansalaisopiston verkkokaupan kautta (linkki avautuu uuteen välilehteen:

Tietoa kansalaisopistosta

Kurssimaksut, alennukset ja peruutukset

Kurssimaksut

Kurssimaksu on määritelty jokaiselle kurssille erikseen. Koko työvuoden kestävien kurssien kurssimaksu on koko työvuoden maksu. Kurssimaksu maksetaan kahdessa erässä, toinen syyskaudella  ja toinen kevätkaudella.

80 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta ei peritä kurssimaksua.

Kurssimaksun voi maksaa netti-ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisjärjestelmä ohjaa sinut ilmoittautumisen jälkeen verkkopankkiisi maksamaan. Odota maksamisen jälkeen, että siirryt takaisin ilmoittautumisohjelmaan. Maksusta tulee vahvistusviesti antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos et halua maksaa ilmoittautumisen yhteydessä, sinulle lähetetään maksulinkki sähköpostiin kurssin käynnistymisen jälkeen. Jos et maksa kurssimaksua maksulinkin kautta, niin lähetämme sinulle laskun postitse.
Jos olet oikeutettu alennukseen, valitse ilmoittautumislomakkeen ylälaidassa (ennen henkilötietoja) olevasta kurssimaksuvalikosta oikea hinta. 

Maksuvälineenä käy myös Epassi ja Smartum -verkkomaksu, jolla voi maksaa aktiivista liikuntaa ja tanssia sisältäviä kursseja, taide- ja taitoaineiden kursseja sekä kielikursseja. 

Maksamaton kurssimaksu siirtyy perintätoimisto Intrum Justitia Oy:n hoidettavaksi.

Kurssimaksua ei peritä niistä kursseista, jotka eivät käynnisty lainkaan.

Opintoihin liittyvät oppikirjat ja muun materiaalin jokainen opiskelija kustantaa itse. Kurssin hinta ei sisällä ao. maksuja. Joillakin kursseilla opettaja hankkii ostettavaksi materiaaleja keskitetysti koko kurssille ja kerää maksut suoraan opiskelijoilta. Kuvataidekoulun materiaalit sisältyvät lukukausimaksuun.

Alennukset

Opetushallituksen myöntämän avustuksen turvin voimme tänä työvuonna alentaa 63 vuotta täyttäneiden, eläkeläisten ja työttömien kurssimaksua 20 %:lla. Maahanmuuttajat saavan suomen kielen kurssimaksuun 20 %:n alennuksen. 80 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta emme peri kurssimaksua.

  • Työttömällä henkilöllä tarkoitetaan työhallinnon määritelmän mukaisesti työnhakijaa, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai joka odottaa sovitun työn alkamista.
  • Senioriväestöllä ja eläkeläisillä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä tai eläkkeellä olevia henkilöitä.
  • Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa.

Opisto ei ota vastaan ilmoittautumisia, jos opiskelijalla on kurssi- tai materiaalimaksuja maksamatta. Opisto pidättää itsellään oikeuden saadun kurssipaikan perumiseen myös selvittämättömissä tapauksissa. 

Ilmoittautumisen peruminen

Huom! Ilmoittautuminen on aina sitoumus kurssimaksun maksamisesta. 
Kurssipaikka on opiskelijalle varattu ilmoittautumisen perusteella ja hän on velvollinen maksamaan kurssimaksun.  Ilmoittautumisen peruutukset täytyy tehdä toimistoon, jolloin tieto menee myös kurssimaksujen laskutukseen.

Mikäli et voi osallistua ilmoittautumallesi kurssille, peru se heti. Aiheettoman laskun välttämiseksi peruutus täytyy aina tehdä suoraan opiston toimistoon puh. 040 661 9353  tai sähköpostilla kansalaisopisto@iisalmi.fi. Sähköpostilla tehty peruutus on voimassa vasta kun siihen on vastattu. Opettajat eivät välitä toimistolle kurssiperuutuksia.

Koko lukukauden tai -vuoden pituisella kurssilla on yhden kerran tutustumisoikeus. Ilmoittautumisen voi siis perua seitsemän päivän sisällä ensimmäisestä käyntikerrasta. Koko lukuvuoden mittaisilla kursseilla syksyllä tehty ilmoittautuminen kattaa myös kevätkauden. Jos haluat ilmoittautua vain syyskaudelle, ilmoita kevätkauden peruutus toimistoon.

Huomioi, että kurssilta poisjäänti ei ole peruutus. Tieto keskeyttämisestä ei tule laskutukseen ilman opiskelijan itsensä tekemää peruutusta.

Lyhytkurssien viimeinen peruutuspäivä on kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä. Lyhytkursseilla ei ole tutustumisoikeutta. 

Opiskelu

Opinto-ohjelmaan tulevista muutoksista eli esimerkiksi uusista kursseista, kurssien peruuntumisesta ja aikataulun muuttumisesta ilmoitamme verkkokaupassamme. Jo alkaneiden kurssien muutoksista pyrimme ilmoittamaan ko. kurssin opiskelijoille henkilökohtaisesti.

Oppitunnin pituus

Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Yleensä yksi opetuskerta on useamman oppitunnin mittainen.

Opetuskerran peruutus

Jokaviikkoinen opintoryhmä voi peruuntua kerran lukukauden aikana, esim. opettajan sairastumisen vuoksi, eikä sitä korvata opiskelijoille. Jos poissaolokertoja tulee enemmän, hankitaan sijainen tai pidetään myöhemmin korvaava kerta. Oppitunnin peruuntumisesta ilmoitetaan opiskelijoille henkilökohtaisesti jos he ovat antaneet puhelinnumeronsa. 

Kurssitodistukset

Opiskelijalla on mahdollisuus saada todistus opinnoistaan kansalaisopistossa.

Todistus on pyydettävä henkilökohtaisesti kansalaisopiston toimistosta.

Kolmea vuotta vanhemmista todistuksista peritään maksu Kaupunginhallituksen §243/2010 mukaisesti (erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen asiakirjasta).

Näyttelyt

Kansalaisopiston kevätnäyttely

Kansalaisopisto kokoaa keväisin kauden päätteeksi oppilastöistä näyttelyn. Vuoden 2025 näyttelyn ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Kuvataidekoulun näyttelyt

Kuvataidekoulu kokoaa oppilastöistä erilaisia näyttelyitä vuoden mittaan. Seuraavan näyttelyn ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hankkeet

Kansalaisopistolla ei ole tällä hetkellä käynnissä hankkeita.

Tilauskoulutukset

Iisalmen kansalaisopisto tarjoaa myös tilauskoulutusta. Koulutus (esim. kielikurssit, atk-kurssit tai erilaiset kädentaitojen kurssit) toteutetaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous.

Luennot

Kansalaisopiston järjestämiä luentoja voi selata verkkokaupassamme (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Kerro kurssitoiveesi

Puuttuuko kurssi, jolle haluaisit osallistua? Kerro se meille alla olevasta painikkeesta.

Opettajaksi kansalaisopistolle

Onko sinulla joku taito tai tieto, jonka voisit ja haluaisit opettaa muillekin? Tarjoudu kansalaisopiston opettajaksi alla olevalla painikkeella!

Ota yhteyttä

Aiheesta lisää

Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Maaleja ja pensseleitä

Iisalmen kuvataidekoulu

Iisalmen kuvataidekoulu järjestää taiteen perusopetusta alueen 7-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Kuvataidekoulussa kokoontuu myös varhaisiän ryhmät 4-6 -vuotiaille sekä kerhoryhmät.

Iisalmen kuvataidekoulu

Ajankohtaista