Siirry sisältöön

Tervetuloa asiakkaaksemme! Työllisyyspalveluissa autamme työnantajia työvoiman saamisessa ja työnhakijoita yksilöllisen työnhakua tukevan polun suunnittelussa. Asiakkaana sinulla on käytössäsi sekä TE-palveluiden että kotikuntasi työllisyys- ja elinvoimapalveluiden palvelut.

Tietoa meistä

Palvelumme ydin on asiakaslähtöisyys. Kartoitamme niin työnantajien kuin työnhakijoiden palvelutarpeet ja suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeeseen sopivat palvelut. Haluamme auttaa asiakkaitamme onnistumaan heidän tavoitteittensa saavuttamisessa, ja tuomme palvelut lähelle asiakasta.

Mahdollistamme työvoiman saatavuuden ja riittävyyden alueemme työnantajille. Tarjoamme erilaisia väyliä ja taloudellisia tukia työntekijöiden saamiseen. Autamme työnhakijoita yksilöllisen polun suunnittelussa kohti työtä, koulutusta tai työkyvyn ylläpitämistä.

Voidaksemme tarjota asiakkaillamme parhaimmat mahdolliset palvelut

Yhdessä löydämme onnistuvimmat ratkaisut.

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on auttaa kuntia valmistautumaan valtion työvoimapalvelujen (TE-palvelut) siirtymiseen kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen. Kuntakokeilussa työnhakijoiden asuinkunta tarjoaa työllistymiseen liittyvät palvelut kuntakokeilun ajan 1.3.2021-31.12.2024.

Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Iisalmi, Sonkajärvi ja Vieremä ovat mukana työllisyyden kuntakokeilussa ja muodostavat yhdessä Kuopion seudun työllisyyskokeilualueen. Iisalmessa kuntakokeilusta vastaa työllisyyspalvelut.

Kuulut kuntakokeilun asiakaskohderyhmään jos olet työtön, työllistetty tai työllistymistä edistävässä palvelussa oleva ja:

Lisätietoa kuntakokeilusta ja työvoimapalveluita koskevasta uudistuksesta saat alla olevista linkeistä. Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Työnantajan palvelut

Tarjoamme työnantajille taloudellista tukea työntekijöiden palkkaamiseen sekä autamme työvoiman saamisessa välittämällä työtä ja tekijöitä sekä yhdessä suunnitelluilla koulutusratkaisuilla. Taloudelliset tuet, joita työnantaja voi meiltä hakea ovat Iisalmi-tuki, palkkatuki ja nuorten kesätyötuki. Tuet on tarkoitettu iisalmelaisten työttömien työnhakijoiden tai iisalmelaisten nuorten työllistämiseen.

Työvoiman saaminen

Työnantajat voivat hakea työntekijöitä ilmoittamalla avoimen työpaikan Työmarkkinatorille, hyödyntämällä työnhakijoiden Työmarkkinatorille laatimia työnhakuprofiileja tai pyytämällä työllisyyspalveluita esittelemään ehdokkaita. Alla olevasta linkistä saa lisätietoa Työmarkkinatorin palveluista työnantajalle ja pääsee etsimään työntekijäehdokkaita työnhakuprofiileista. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Autamme työnantajia saamaan tekijöitä koulutuspalveluiden avulla. Kyse voi olla osatutkinnon tai koko tutkinnon suorittamisesta oppisopimuksena. Voimme myös suunnitella yhdessä työnantajan kanssa yksilöidyn koulutuksen työntekijöiden saamiseksi.

Työvoimaa on myös mahdollista löytää kaupungin työllistymisjaksoille työllistetyistä henkilöistä. Työnantajien ja työllistettyjen kohtaamisen tukena on työvalmentajamme Laura Tossavainen.

Laura on tavoitettavissa ma-pe klo 9.00-15.00
laura.tossavainen@iisalmi.fi, puhelin 040 661 0027

Iisalmi-tuki

Iisalmi-tuki on Iisalmen kaupungin myöntämä taloudellinen tuki työnantajalle. Iisalmi-tuen tavoitteena on edistää työttömänä olevien iisalmelaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sillä on myös mahdollista kehittää ammatillista osaamista, koska tuen voi saada joko osatutkintona tai koko tutkintona suoritettavaan oppisopimukseen. Iisalmi-tuen lisäksi työnantajalla voi olla mahdollisuus hakea palkkatukea.

Palkattavan työntekijän pitää olla iisalmelainen työtön työnhakija:

 • joka saa työmarkkinatukea tai
 • joka on 17-29-vuotias tai
 • jonka ammattiin valmistumisesta on enintään 6 kuukautta tai
 • joka on vieraskielinen maahanmuuttanut henkilö

Iisalmi-tuki on tarkoitettu työllistämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Näitä kustannuksia voivat olla esimerkiksi:

 • työnohjaus ja pitkäkestoinen perehtymisen lisätuki
 • työtehtävien järjestely
 • työvälineiden ja suojatyövaatteiden hankinta
 • työntekijän lisäkoulutus
 • lupakorttien hankinta

Iisalmi-tuki ei kata palkkakustannuksia. Iisalmi-tuen voi saada vain varsinaisesta työnjohdosta ja -ohjauksesta vastaava yritys.

Iisalmi-tukihakemuksen liitteeksi tarvitset työsopimuksen ja oppisopimuksessa lisäksi koulutussuunnitelman. Myönnetyn Iisalmi-tuen maksatuksen liitteeksi tarvitset palkkalaskeman.

Iisalmi-tukea ja tuen maksatusta haet alla olevien linkkien kautta. Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Lisätietoa:

Viljakainen Merja
merja.viljakainen@iisalmi.fi, puhelin 040 617 319

Kesätyötuki

Kesätyötuki on tarkoitettu työnantajille, jotka työllistävät iisalmelaisen peruskoulun suorittaneen 16-25-vuotiaan nuoren määräaikaiseen kesätyöhön. Tukea ei myönnetä ylä-astetta käyville nuorille vaan tuki on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille nuorille, jotka esimerkiksi opiskelevat tai ovat aloittamassa syksyllä opinnot lukiossa, ammattikoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa. Kesätyötuen voi myös hakea työnhakijana olevasta alle 25-vuotiaasta nuoresta.

Kesätyötuen määrä on 20,00€ työpäivää kohden. Yhdeksi työpäiväksi lasketaan 6 tuntia työskentelyä. Enintään tukea voi saada 400 €, jos työsuhteen aikana kertyy vähintään 20 työpäivää ja vähintään 120 työtuntia. Maksimitukea ei voida myöntää samasta nuoresta kahdelle eri työnantajalle. Tuen myöntäminen edellyttää myös, että nuorelle maksetaan joko sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, vähintään 8,13€/tunti (vuonna 2024).

Työnantaja hakee samanaikaisesti sekä päätöksen että maksatuksen kesätyötuesta. Tuki maksetaan työnantajan ilmoittamalle tilille.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset työsopimukset sekä tiedon maksetuista de minimis-tuista.

Kesätyötukea haet alla olevan linkin avulla. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Lisätietoa:

Sotisalo Tiina
tiina.sotisalo@iisalmi.fi, puhelin 040 162 7039

Palkkatuki

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki. Työllisyyspalvelut arvioivat, onko se tarkoituksenmukaisin keino edistää työttömän työnhakijan työllistymistä ja päättää erikseen jokaisen tukijakson keston ja määrän. Tieto palkkatuesta on kirjattu työttömän työnhakijan työllistymissuunnitelmaan tai palkkatukikorttiin.

Palkkatukijakson pituuteen vaikuttaa esimerkiksi palkattavan henkilön työttömyyden kesto ja alentuneen työkyvyn vaikutus työsuoritukseen. Tuki on mahdollista saada viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta. 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen tukea on mahdollista saada enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan.

Palkkatukea voi saada palkkauskustannuksiin joko 50 prosenttia tai 70 prosenttia. Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista. Palkkauskustannuksissa huomioidaan pelkkä bruttopalkka, ei sivukuluja eikä lomarahoja.

Tuen määrä on 1 260–2 020 euroa kuukaudessa tuen myöntöperusteen mukaan. Työnantajana sitoudut maksamaan palkkatuetulle työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai tavanomaista ja kohtuullista palkkaa, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole.

Palkkatukihakemuksen voi tehdä vain sähköisellä lomakkeella. Lisätietoa palkkatuesta ja hakemuksen saat alla olevista linkeistä. Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Työnhakijan palvelut

Tarjoamme työnhakijoille useita palveluita, joiden tavoitteena on edistää työllistymistä ja kouluttautumista. Joissakin tilanteissa työnhakijan tilanne voi edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden tai Kelan palveluiden yhteensovittamista. Palvelun valinta perustuu työnhakijan palvelutarpeeseen ja tavoitteeseen.

Työllisyyspalveluiden yhdessä Headmasterin kanssa tekemän “Anna meille tsäänssi!” -musiikkivideon tarkoituksena on tuoda esille, että työnhakijana olo voi koskettaa ketä tahansa ja haluamme aidosti auttaa asiakkaitamme heidän tavoitteittensa saavuttamisessa.

Palvelu tavoitteesi mukaan

Jokaisen asiakkaan polku omaan tavoitteeseen on erilainen. Tutustu muutamaan palvelupolkuesimerkkiin alla olevan Asiakkaiden tarinat -esitteen avulla. Tiedosto avautuu pdf-muodossa.

Työnhaun palvelut

Työnhaun palvelut on tarkoitettu sinulle, jonka tavoitteena on päästä töihin, kaupungin työllistymisjaksolle tai velvoitetyöhön. Palvelut tehostavat omatoimista työnhakuasi. Tukenasi on työllisyyspalveluiden asiantuntija, jonka kanssa selvitätte mikä palvelu parhaiten edistää tavoitteesi saavuttamista. Laaditte myös suunnitelman, jossa sovitte palvelun käyttämisestä työnhakusi tukena.

Lisätietoa palveluista saat omalta asiantuntijaltasi sekä Työmarkkinatorilta. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Työnvälitys

Työnvälitys tarkoittaa työtarjouksia. Työllisyyspalveluiden oma asiantuntijasi auttaa sinua työpaikan löytämisessä tarjoamalla sinulle osaamistasi vastaavia töitä. Saat työtarjouksen ensisijaisesti kirjeenä. Sinun pitää hakea tarjottua työtä sekä ilmoittaa haun tulos omalle asiantuntijallesi.

Työnhakuprofiilin julkaiseminen

Työnhakuprofiilin julkaiseminen Työmarkkinatorissa tuo osaamisesi näkyviin työnantajille. Työnantajat voivat etsiä työntekijöitä niin avoimena oleviin työpaikkoihin kuin ei julkisessa haussa oleviin. Julkaistu työnhakuprofiili lisää siten huomattavasti mahdollisuuksiasi työllistymiseen.

Tee itsesi työnantajille tunnetuksi, ja julkaise työnhakuprofiili alla olevan linkin kautta. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Valmennukset

Valmennukset ovat lyhytkestoisia ja työnhakua tehostavia palveluita. Riippuen tilanteestasi ja tavoitteestasi valmennus voi kohdentua työnhaun alkuun, työn aloittamiseen tai omien suunnitelmien selkeyttämiseen. Palveluihin osallistumisen ajalta voit saada työttömyysetuuden ja 9 euron kulukorvauksen.

Lisätietoa valmennuksista ja niihin hakeutumisesta saat omalta asiantuntijaltasi sekä alla olevasta linkistä. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Työnhakuvalmennus

Työnhakuvalmennuksessa parannat ja ajantasaistat työnhakutaitojasi. Valmennuksessa saat yksilöllistä tukea ja vinkkejä työnhakuun. Teemoina voi olla esimerkiksi:

 • työnhaun eri väylät
 • opiskelumahdollisuudet
 • somen mahdollisuudet työnhaussa
 • omien vahvuuksien ja osaamisen sanoittaminen.
 • oman osaamisen markkinointi ja haastatteluissa onnistuminen.

Valmennus kestää 5 päivää, ja se toteutetaan verkossa.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksessa tavoitteena on löytää sinulle työpaikka ja tukea työssä pysymistä. Valmennus voi sisältää esimerkiksi:

 • työnetsijäpalvelun
 • korttikoulutuksia
 • tukea työpaikan, palkkatukipaikan tai oppisopimuspaikan löytämiseen ja hakemiseen.
 • tukea työsuhteen aikana, työsopimuksen laatimisessa ja työhön perehtymisessä.

Työhönvalmennuksen kesto on parista ohjauskerrasta muutamaan päivään. Toteutus on osin lähivalmennuksena ja osin verkossa.

Uravalmennus

Uravalmennuksessa saat apua tavoitteittesi selkeyttämiseen, vahvuuksiesi ja osaamisesi kartoittamiseen sekä työ- ja toimintakykyysi liittyvien asioiden huomioimiseen työnhaussasi. Uravalmennus kestää enintään 40 päivää ja toteutus on täysin verkossa.

Työllistymistäsi edistävät tuet: palkkatuki ja Iisalmi-tuki

Palkkatuki ja Iisalmi-tuki on tarkoitettu työttömille iisalmelaisille työnhakijoille. Niiden tarkoituksena on edistää pääsyäsi työhön tai oppisopimukseen. Oma asiantuntijasi arvioi, edistävätkö tuet työllistymistäsi ja niiden käyttämisestä sovitte yhdessä laadittavassa suunnitelmassa. Tuet eivät poissulje toisiaan, joten voit hyödyntää molempia tukia työnhaussasi.

Palkkatuen käyttö on mahdollista, jos olet:

 • 15-24-vuotias tai
 • 50 vuotta täyttänyt tai
 • suorittanut vain peruskoulun tai
 • maahanmuuttaja tai
 • ollut työttömänä vähintään 6 kuukautta tai
 • osatyökykyinen

Työllisyyspalvelut eivät voi ilman suostumustasi kertoa työnantajille palkkatukioikeudestasi. Eli sinä itse markkinoit tukimahdollisuutta työnhakusi aikana. Kun palkkatuen käytöstä on sovittu suunnitelmassasi, voit tarvittaessa tulostaa palkkatukikortin, jonka voit esittää työnantajille.

Iisalmi-tuen käyttö on mahdollista, jos:

 • työttömyyden aikaisena etuutena on työmarkkinatuki tai
 • olet 17-29 -vuotias tai
 • olet valmistunut ammattiin enintään 6 kuukautta sitten tai
 • olet vieraskielinen maahanmuuttanut henkilö

Iisalmi-tuen käyttämisestä sovit palkkatuen tavoin suunnitelmassasi. Tuen markkinoimiseksi saat omalta asiantuntijaltasi erillisen esitteen.

Kaupungille työllistyminen

Työllisyyspalvelut palkkaavat iisalmelaisia työnhakijoita määräaikaisiin työsuhteisiin. Tällä hetkellä työllistämme iisalmelaisia työttömiä työnhakijoita, joiden työttömyydenaikaisena etuutena on työmarkkinatuki.

Työntekopaikkana on joko kaupungin oma yksikkö, paikallinen yhdistys tai Toimi-säätiö. Työtehtävät ovat perustason töitä, kuten:

 • päiväkodin ryhmäavustajan tehtävät
 • alakoulun kouluavustajan tehtävät
 • ruokapalvelun erilaiset tehtävät
 • puistotyöntekijän tehtävät
 • liikuntapaikkojenhoitajan tehtävät
 • tuotantotyöntekijän tehtävät Toimi-säätiöllä
 • keittiötyöntekijän, myyjän tai kiinteistönhoidolliset työtehtävät yhdistyksissä

Työtehtävät voivat edellyttää työskentelyä ulkona tai vaihtelevassa työympäristössä. Osa työtehtävistä voi olla myös fyysisesti raskaita. Työsuhteiden kesto on tällä hetkellä enintään 8 kuukautta, ja työaika on 85 prosenttia täydestä työajasta. Palkkaus perustuu kuntien ja valtion työ- ja virkaehtosopimukseen. Jokainen työllistetty sitoutuu osallistumaan Omavalmentaja-palveluun.

Työpaikat eivät ole julkisessa haussa. Työllisyyspalveluiden oma asiantuntijasi arvioi, voiko kaupungin työllistymisjakso tukea tavoitteitasi. Asiantuntijasi lähettää sinulle joko tiedottavan tai velvoittavan tarjouksen hakea paikkaa.

Lisätietoa:

Kaupungin työllisyydenhoidon koordinointi ja palvelusopimukset sekä seudullisen TYP-verkoston johto ja koordinointi:
Sokka Tuuli
tuuli.sokka@iisalmi.fi, puhelin 040 779 4379

Kaupungille työllistäminen:
Henkilöasiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan A-L
Sotisalo Tiina
tiina.sotisalo@iisalmi.fi, puhelin 040 162 7039

Henkilöasiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan M-Ö
Tolonen Sari
sari.tolonen@iisalmi.fi, puhelin 040 830 4342

Työvalmentaja-palvelu

Kun aloitat työllistymisjakson kaupungin yksikössä, sitoudut osallistumaan työvalmentaja-palveluun. Työvalmentaja-palvelussa sinulla on työllistymisjaksosi aikana tukena oma työvalmentaja, joka auttaa sinua suunnittelemaan jatkopolkuasi ennen kuin työllistymisjaksosi päättyy.

Jatkopolkusi voi olla:

 • uusi työjakso kaupungin yksikössä tai
 • uusi työ yrityksessä tai
 • kouluttautuminen tai
 • muu tilanteeseesi sopiva ratkaisu

Ota yhteyttä työvalmentajaan kahden viikon sisällä työllistymisjaksosi alkamisesta.

Lisätietoa:

Työvalmentaja
Tossavainen Laura
laura.tossavainen@iisalmi.fi, puhelin 040 661 0027

Velvoitetyö

Velvoitetyö on tarkoitettu sinulle 57-59-vuotias tai 60 vuotta täyttänyt työtön työnhakija, jolle on maksettu enimmäisaika kassan ansiopäivärahaa tai Kelan peruspäivärahaa. Velvoitetyön tarkoituksena on työssäoloehdon täyttyminen ja siten pääseminen lisäpäiville. Lisäpäiväoikeus tarkoittaa sitä, että voit saada ansiosidonnaisen päivärahan siihen asti, kunnes voit hakea joko varhennettua vanhuuseläkettä tai varsinaista vanhuuseläkettä.

Velvoitteen voit täyttää usealla eri tavalla. Kuitenkin 57-59-vuotiaiden kohdalla velvoite on mahdollista täyttää vain palkkatyöllä joko yksityisellä työnantajalla tai kunnalla. Vähintään 60-vuotiaat voivat täyttää velvoitteen myös esimerkiksi työkokeilulla tai kuntouttavalla työtoiminnalla.

Velvoitetyö on aina 100-prosenttisella työajalla, ellei sinulle ole myönnetty osatyökyvyttömyyseläkettä. Työkokeilussa työajaksi tällä hetkellä riittää 18 tuntia viikossa, kuntouttavassa työtoiminnassa yksi osallistumispäivä viikossa.

Työllisyyspalveluiden asiantuntija on sinuun yhteydessä, kun oikeus velvoitteeseen on ajankohtainen.

Lisätietoa:

Henkilöasiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan A-L
Sotisalo Tiina
tiina.sotisalo@iisalmi.fi, puhelin 040 162 7039

Henkilöasiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan M-Ö
Tolonen Sari
sari.tolonen@iisalmi.fi, puhelin 040 830 4342

Yrittäjyyden palvelut

Yrittäjyyden palvelut on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut yrittäjyydestä tai suunnittelet yritystoiminnan aloittamista. Yritystoimintasi aloittamisen tueksi sinulla voi olla mahdollisuus hakea yrittäjäkoulutukseen sekä hakea starttirahaa.

Starttiraha ja yritysneuvonta

Starttiraha-asioissa apunasi on työllisyyspalveluiden asiantuntija. Hän auttaa sinua selvittämään, millä tavalla yritystoimintasi saa vahvan alun.

Kaupungin yritysneuvonnasta saat ohjausta ja neuvontaa kaikissa yritystoimintasi elinkaaren vaiheissa. Lisätietoa kaupungin yritysneuvontapalveluista saat yritysneuvojalta sekä alla olevasta linkistä. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Starttiraha-asiat
Roth-Rönkkö Teija
teija.roth-ronkko@te-toimisto.fi, puhelin 0295 043 752

Kaupungin yritysneuvontapalvelut
Heilio Eija, puhelin 040 630 5527
Varaathan neuvontakäynnille ajan etukäteen puhelimitse tai sähköisestä ajanvarauskalenterista.

Kouluttautumisen palvelut

Kouluttautumisen palvelut on tarkoitettu sinulle, joka et vielä tiedä mikä ala sinua kiinnostaisi tai mietit opintojen aloittamista. Lisätietoa kouluttautumiseen liittyvistä palveluista ja niiden rahoittamisesta saat omalta asiantuntijaltasi. Laaditte yhdessä oman asiantuntijasi kanssa kouluttautumistasi tukevan suunnitelman, jossa sovitte mihin palveluun osallistut tai mitkä opinnot aloitat.

Kun suunnittelet opintojen aloittamista huomioithan, että eri opiskelumahdollisuuksia rahoitetaan eri tavoin ja niihin kuuluu erilaisia velvollisuuksia.

Ammatinvalinnanohjaus

Ammatinvalinnanohjauksessa saat apua kouluttautumiseen tai työllistymiseen liittyvien suunnitelmiesi selkeyttämiseen. Se on hyödyksi silloin, kun mietit alan tai ammatinvaihtoa, sinulla ei ole ammatillista koulutusta tai aiemmat koulutuksesi ovat keskeytyneet. Tukenasi on työhallinnon ammatinvalintapsykologi.

Oma asiantuntijasi auttaa sinua palveluun pääsemiseksi.

Koulutus- ja työkokeilu

Koulutuskokeilussa pääset käytännössä näkemään ja kokeilemaan, millaista on opiskelu sinua kiinnostavassa koulutusohjelmassa ja -ympäristössä. Koulutuskokeilun kesto on enintään 10 arkipäivää, ja oppilaitos voi sijaita millä tahansa paikkakunnalla. Koulutuskokeilun ajalta voit osallistumispäiviltä saada työttömyysetuuden ja 9 euron kulukorvauksen.

Työkokeilussa tutustut eri aloihin ja ammatteihin työpaikalla. Tarkoituksena on antaa mahdollisimman todenmukainen käsitys siitä, millaista on työskentely sinua kiinnostavalla alalla. Työkokeilun kesto on yleensä 1-3 kuukautta alaa tai ammattia kohden. Päivittäinen työaika on pääsääntöisesti 6 tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa. Työkokeilupaikka voi olla yrityksessä, järjestössä tai kunnalla. Työkokeilun ajalta voit osallistumispäiviltä saada työttömyysetuuden ja 9 euron kulukorvauksen.

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu on tarkoitettu sinulle, joka haluat lisätä ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Työllisyyspalvelut eivät hanki koulutusta emmekä valitse opiskelijoita, vaan sinä haet itsenäisesti opiskelemaan mieleistäsi alaa. Omaehtoisen opiskelun ajalta voit saada työttömyysetuuden enintään 24 kuukauden ajalle. Jos jatkat opintoja tuen päättymisen jälkeen, opintojen rahoitus tapahtuu esimerkiksi opintotuella.

Työttömyysetuuden saaminen omaehtoisiin opintoihin edellyttää, että:

 • olet vähintään 25-vuotias
 • olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • olet toimittanut tarvittavat lomakkeet päätöstä varten
 • oma asiantuntijasi on todennut opintojesi edistävän työllistymistäsi
 • suunnitelmassasi on sovittu omaehtoisista opinnoista ennen niiden aloittamista

Lisätietoa omaehtoisista opinnoista ja niihin tarvittavista lomakkeista saat omalta asiantuntijaltasi.

Opinnollistaminen

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden suorittaa opintoja kaupungin työllistymisjakson tai kaupungilla suoritettavan työkokeilun aikana. Opinnollistamista on usein tehty varsinkin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Opinnollistamisen avulla sinä:

 • opiskelet uuden ammatin tai vahvistat nykyistä osaamistasi
 • osoitat osaamisesi
 • suoritat joko osatutkinnon tai joissakin tapauksissa jopa koko tutkinnon
 • lisäät työllistymismahdollisuuksia kaupungin yksiköissä tai muilla työnantajilla

Jos olet kiinnostunut opinnollistamisesta, kerro siitä ennen kuin aloitat kaupungin työllistymis- tai työkokeilujakson.

Lisätietoa:
Tolonen Sari
sari.tolonen@iisalmi, puhelin 040 830 4342

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen avulla voit päivittää tai lisätä osaamistasi. Osa koulutuksista on ammatilliseen tutkintoon johtavia, osa opiskeluvalmiuksia ylläpitävää tai kotoutumista edistävää. Ammatilliseen tutkintoon johtavat koulutukset on suunniteltu työelämälähtöisiksi ja alueen työnantajien tarpeisiin. Työvoimakoulutuksen suorittaminen on edistänyt monen työnhakijan työllistymistä. Työvoimakoulutuksen ajalta voi saada työttömyysetuuden ja 9 euron kulukorvauksen.

Ole yhteydessä omaan asiantuntijaasi ennen työvoimakoulutukseen hakemista.

Haussa olevat työvoimakoulutukset löydät alla olevan linkin kautta. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Työkyvyn tuen palvelut

Olet saattanut olla pidempään poissa työelämästä esimerkiksi sairauden vuoksi ja siksi on tärkeää huomioida kokonaisvaltainen tilanteesi ja sovittaa siihen tavoitteesi mukaiset yksilölliset palvelut.

Työkyvyn tuen palvelut on tarkoitettu sinulle,

Työllisyyspalveluiden oma asiantuntijasi auttaa sinua löytämään kokonaisvaltaista tilannettasi tukevan ja tavoitteesi mukaisen palvelun, joka voi olla:

Lisätietoa työkykyä tukevista palveluista ja niiden mahdollisesta rahoituksesta saat omalta asiantuntijaltasi. Laaditte yhdessä asiantuntijasi kanssa aktivointi- tai monialaisen työllistymissuunnitelman, jossa sovitte mihin palveluun osallistut.

Kelan ammatillinen kuntoutus

Kelan ammatillista kuntoutusta voit hakea, jos olet työtön, opiskelija tai ollut työelämässä vähän aikaa. Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sinua selvittämään, millaisia mahdollisuuksia sinulla on työelämään suuntaamiseksi. Ammatillinen kuntoutus on maksutonta.

Lisätietoa Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta saat omalta asiantuntijaltasi sekä alla olevasta linkistä. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Palveluun osallistumisesta päättää hyvinvointialue.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on:

 • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
 • vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
 • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

Hyvinvointialueiden pitää järjestää kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä oleville henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea, ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.

Kuntouttavan työtoiminnan jakso on vähintään kolme kuukautta ja päivittäinen toiminta on vähintään neljä tuntia päivässä, vähintään yhtenä päivänä viikossa.

Lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen hakeutumisesta saat omalta asiantuntijaltasi.

Kaupungin ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta

Ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa keskiössä on ryhmässä toimiminen ja sitä kautta niin osaamisen kuin sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Toiminta on työelämään valmentavaa, jossa samalla tuetaan yksilön tavoitteiden toteuttamista, hyvinvoinnin lisäämistä sekä kuntoutumista. Palveluun sisältyy ryhmätoiminnan lisäksi yksilöohjausta ja valmennusta.

Lisätietoja:
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Kiimalainen Johanna
johanna.kiimalainen@iisalmi.fi, puhelin 040 686 2923

Työllisyyden monialainen edistäminen, TYP

Kun työllistymisen edistäminen edellyttää palveluiden yhteensovittamista, voi sinulla olla mahdollisuus päästä TYP-palvelun piiriin. TYP-työssä hyvinvointialue, Kela ja työllisyyspalvelut (TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu) toimivat yhdessä sinun kanssasi. TYP-palvelu on lakisääteinen, valtakunnallinen kokonaisuus.

Iisalmen seudun TYP-verkosto toimii yhdeksän kunnan alueella Ylä-Savossa ja Nilakan alueella. Verkosto toimii lähellä sinua, kotikunnassasi. Laadit monialaisen asiantuntijatiimin kanssa suunnitelman työllistymisen monialaisesta edistämisestä, jossa sovitte mihin palveluun osallistut. Iisalmen seudun TYP-verkoston toimintaa johdetaan Iisalmesta.

Kartta, jossa esiin nostettuna Iisalmen seudun TYP-verkoston kunnat Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Tervo, Vesanto ja Vieremä.

Lisätietoja saat TYP-työntekijältäsi, omalta asiantuntijaltasi tai alla olevista linkeistä. Linkit aukeavat uuteen välilehteen.

Iisalmen seudun TYP-verkosto ja valtakunnallinen ohjausryhmän työjaosto:
Työllisyyskoordinaattori / TYP -johtaja
Sokka Tuuli
tuuli.sokka@iisalmi.fi, puhelin 040 779 4379

Työttömien terveystarkastus

Työttömien terveystarkastus on tarkoitettu työttömille tai lyhytaikaisissa työsuhteissa työskenteleville. Terveystarkastukseen pääset joko pyytämällä sitä itse tai asiantuntijasi ohjaamana. Käynti terveydenhoitajalla tai lääkärillä on maksuton, mutta mahdolliset jatkotutkimukset pitää maksaa itse.

Terveystarkastus on yksilöllinen ja tilanteesta riippuen siihen voi sisältyä:

 • laboratoriokokeet
 • keuhkojen toimintaa mittaavat kokeet
 • pituuden, painon ja verenpaineen mittaaminen
 • alkoholin käyttöä ja diabeteksen riskiä mittaavat testit sekä
 • mielialakysely

Jokaiselle terveystarkastukseen osallistuvalle tehdään elämäntapahaastattelu.

Lisätietoa työttömien terveystarkastuksesta saat omalta asiantuntijaltasi sekä alla olevasta linkistä. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Erityistä huomioitavaa

Tässä osiossa on niin työnhakijoina oleville kuin kesätyön hakemista suunnitteleville nuorille tärkeää tietoa. Lisäksi on kaikille suunnattua tietoa eri hakemusten käsittelyajoista.

Nuorelle alle 29-vuotiaalle

Nuorena alle 29-vuotiaana asiakkaana sinulla on käytössä edellä mainitut työllistymiseen, kouluttautumiseen tai työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät palvelut. On kuitenkin palveluita, jotka on erityisesti kohdennettu juuri sinun ikäryhmällesi. Vastaavasti ikään on sidottu myös velvoitteita, kuten alle 25-vuotiaiden yhteishakuvelvollisuus.

Ohjaamo

Ohjaamo on nuorten 17-29 -vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka. Sieltä saat ohjausta ja neuvontaa:

 • koulutukseen liittyvissä asioissa
 • työnhakuun ja työllistymiseen liittyvissä asioissa
 • kesätyöhakuun liittyvissä asioissa sekä
 • muissa arkeesi ja hyvinvointiisi liittyvissä asioissa

Ohjaamo on avoinna ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 13-16. Jos et pääse paikalle, voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse 040 641 2131.

Ohjaamo sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 18, 74100 Iisalmi, linja-autoaseman rakennus.

Poikkea juttusille!

Kesätyötuki ja miniyritystuki

Nuorten kesätyöllistämisen tukien tarkoituksena on edistää nuorten alle 25-vuotiaiden iisalmelaisten työllistymistä. Kesätyötuella voit työskennellä työntekijänä ja jos olet opiskelija, voit miniyritystuella kokeilla yrittäjyyttä. Kesätyötuki on työnantajalle maksettava tuki, joten työnantaja tekee hakemuksen ja hän saa siitä päätöksen.

Miniyrittäjätuki on tarkoitettu sinulle, iisalmelainen 16-25 -vuotias opiskelija, joka perustat yrityksen kesän ajaksi ja jatkat opintojasi kesän jälkeen. Miniyritystuen määrä on 300€/yrittäjä. Kun haet miniyritystukea, liitä hakemukseesi verokortti ja 4H-yrittäjän BMC (Business Model Canvas) tai todistus rekisteröidystä NY-yrityksestä.

Lisätietoa kesätyötuesta ja miniyrittäjätuesta:
Sotisalo Tiina
tiina.sotisalo@iisalmi.fi, puhelin 040 162 7039

Nuorisotakuu

Nuorisotakuun tarkoitus on edistää nuorten pääsyä koulutukseen ja työelämään, estää työttömyyden pitkittymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Nuorisotakuu koskee sinua, jos olet työtön ja ilmoittautunut työnhakijaksi sekä

 • olet alle 25-vuotias tai
 • olet alle 30 -vuotias ja olet valmistunut ammattiin viimeisen 12 kuukauden aikana.

Työllisyyspalveluiden pitää ohjata sinut kolmen kuukauden kuluessa työnhaun aloituksesta tavoitettasi tukevaan palveluun. Laadit työllisyysasiantuntijan kanssa suunnitelman, jossa sovitte mihin palveluun osallistut.

Lisätietoa nuorisotakuusta saat omalta asiantuntijaltasi sekä alla olevasta linkistä. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Yhteishakuvelvollisuus

Jos olet alle 25-vuotias nuori, jolla ei ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammatillista koulutusta, olet yhteishakuvelvollinen. Jotta voit saada työttömyysrahaa, sinun pitää hakea keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa syksyllä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen.

Yhteishakuvelvoitteen toteutuminen selvitetään, kun ilmoittaudut työnhakijaksi tai viimeistään koulujen syyslukukauden alussa eli 1.9.

Lisätietoa yhteishakuvelvollisuudesta saat omalta asiantuntijaltasi sekä alla olevasta linkistä. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Hakemusten käsittelyajat

Hakemusten käsittelyajat alkavat siitä päivästä alkaen, kun kaikki päätöksen tekemiseen liittyvät asiakirjat on toimitettu työllisyyspalveluihin. Palkkatuen ja starttirahan maksatuksen linkit ovat asialistauksen lopussa. Linkit avautuvat uudelle välilehdelle. Matka- ja yöpymiskustannusten korvausten hakeminen muuttuu sähköiseksi. Jos sinun pitää hakea matka- ja yöpymiskustannusten korvausta, ota yhteyttä omaan asiantuntijaasi.

 • Palkkatuki- ja Iisalmi -tukipäätökset 10 työpäivää.
 • Starttiraha -päätökset 10 työpäivää siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ja asiantuntijalausunto on toimitettu.
 • Palkkatuen ja starttirahojen maksatukset ratkaisee KEHA -keskus.
 • Päätös kesätyötuesta 10 työpäivää.
 • Päätös miniyrittäjätuesta 10 työpäivää.
 • Työkokeilusopimukset 10 työpäivää.
 • Yhteydenottopyynnöt asiantuntijoille 5 työpäivää.
 • Omaehtoisten opintojen tukemisen ratkaisu 10 työpäivää; opiskelijavalintojen ruuhka-aikoina kesällä ja alkusyksystä käsittelyaika voi ajoittain pidentyä.
 • Matka- ja yöpymiskustannusten korvaaminen pitää hakea kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Maksu suoritetaan tilillesi noin kuukauden kuluessa hakemuksen toimittamisesta.

Liikkuvuusavustuksen haet alla olevien linkkien kautta suoraan työttömyysetuutesi maksajalta. Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Asiointi työllisyyspalveluissa

Puhelinpalveluvirkailija istuu toimistopöydän ääressä ja keskustelee asiakkaan kanssa käyttäen langattomia mikrofonikuulokkeita.

Näin asioit kanssamme

Palvelupisteessämme asioit ilman ajanvarausta tiettyinä aikoina. Muutoin asioiminen tapahtuu ajanvarauksella. Voit asioida kanssamme myös puhelimitse, sähköpostitse ja Työmarkkinatorin Oma asiointi-palvelun kautta.

Palvelupiste ja palveluajat

Palvelupisteemme sijaitsee kaupungintalolla, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi. Sisäänkäynti Pohjolankadun etelänpuoleisesta ensimmäisestä sivuovesta.

Käyntiasiointi
maanantai-perjantai 13:30-15:00

Puhelinpalvelu 040 834 7716
maanantai-perjantai 13:30-15:00

Sähköinen asiointi

Sähköposti
tyollisyyspalvelut@iisalmi.fi

Työmarkkinatorin Oma asiointi-palvelu (linkki avautuu uudelle välilehdelle)

Yhteystiedot

Yksikön päällikkö
Virpi Jukarainen, puh. 040 653 0021

Työllisyyskoordinaattori ja TYP-johtaja
Tuuli Sokka, puh. 040 779 4379

Tiiminvetäjä aikuisten palvelut
Sari Tolonen, puh. 040 830 4342
Tiiminvetäjä nuorten palvelut
Tiina Sotisalo, puh. 040 162 7039

Asiantuntijat, nuoret alle 29-vuotiaat asiakkaat
Johanna Holm, työnhaun asiakkaat, puh. 0295 043 686
Kaisa Koivunen, työkyvyn tuen asiakkaat, puh. 0295 504 3659
Markus Kumpulainen, kouluttautumisen asiakkaat sekä Ohjaamotyö, puh. 0295 043 561
Tarja Huovinen, työkyvyn tuen asiakkaat, puh. 040 536 6849
Teija Roth-Rönkkö, työnhaun asiakkaat sekä TYP-työ, puh. 0295 043 752
Tiina Sarajärvi, työkyvyn tuen asiakkaat, puh. 040 642 8996

Asiantuntijat, aikuiset yli 30-vuotiaat asiakkaat
Anniina Martikainen, työkyvyn tuen asiakkaat sekä TYP-työ, puh. 0295 043 772
Heini Kaatrasalo, työnhaun ja kouluttautumisen asiakkaat, puh. 0295 043 656
Merja Hyytiäinen, työkyvyn tuen asiakkaat, puh. 0295 043 562
Merja Viljakainen, työkyvyn tuen asiakkaat, puh. 040 617 3197
Pauliina Jalkanen, työnhaun ja kouluttautumisen asiakkaat, puh. 040 528 0948
Virpi Nikkanen, työnhaun ja kouluttautumisen asiakkaat, puh. 0295 043 620
Virve Oravainen, työkyvyn tuen asiakkaat, puh. 0295 043 821

Ammatinvalintapsykologi
Päivi Savolainen, puh. 0295 043 691

Työvalmentaja
Laura Tossavainen, puh. 040 661 0027

Ajankohtaista

Tutustu kesän 2024 miniyrittäjiimme

Olethan huomannut kuntamme nuorten perustamat kesäajan yritykset? Yritysten toimintakausi on yhdestä kuukaudesta koko kesäkauteen, joten kannattaa olla nopea ja selvittää voisiko nuorten yrityksistä olla apua vaikkapa kodin askareissa ja pihatöissä, kesän juhlien järjestämisessä tai lastenhoidossa.

Iisalmen kaupunki on usean vuoden ajan tarjonnut nuorille mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä yhtenä kesäajan työllistymisen muotona.

Alle 25-vuotias iisalmelainen opiskelija voi perustaa kesäajaksi yrityksen ja samalla hakea yritystoimintansa käynnistämiseen miniyritystukea.

Nuoret ideoivat itse, mitä tuotteita tai palveluita heidän yrityksensä tarjoaa. Yritystoiminnan aloittamiseen ja toimintaan he saavat ohjausta ja neuvontaa paikalliselta 4H-yhdistykseltä. Miniyritystuen myöntäjä ja maksaja on Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut.

Tutustu tämän kesän miniyrittäjiimme ja tue paikkakuntamme nuorten kesäajan työllistymistä!  Lisätietoa miniyritysten palveluista ja yhteystiedoista saa 4H-yhdistyksen nettisivulta(siirryt toiseen palveluun).

Miniyritykset

Fionel
Muuvi
AS Huolto
Salamaa
Pihapalvelut Sällström
Aatin apu
Sataman Vohvelikioski
Kataisen pihapalvelut
KP-pihahuolto
Tuuren touhu

Työllisyyspalvelut muuttavat – uusi toimipisteemme on kaupungintalolla

Työllisyyspalvelut muuttavat heinäkuun alussa. Muutto ei vie meitä kauas asiakkaistamme, vaan palvelemme jatkossa kaupungintalolla, osoitteessa Pohjolankatu 14. Puhelinnumeromme ja muut yhteystietomme säilyvät ennallaan. Muuton aikana palvelemme asiakkaitamme

Muutto ei matkana ole pitkä, mutta iso muutos on se, että voimme tarjota asiakkaillemme työ- ja elinvoimapalvelut samasta osoitteesta. Tämä voi mahdollistaa nopeampia työllistymispolkuja ja entistä paremmin kohdentuvaa työvoiman tarjontaa.

Työllisyyspalveluiden toimipiste sijaitsee kaupungintalon eteläpäädyssä. Sisäänkäynti on Pohjolankadun puolella olevasta ensimmäisestä sivuovesta (kuvassa oikealla).

Tiedotamme tarkemmin uuden toimipisteemme aukeamisesta asiakkaille, kun muutto on tehty. Joten seuraa tiedotustamme nettisivuillamme sekä Facebookissa(siirryt toiseen palveluun).

Tavataan uusissa tiloissamme!

Muutoksia Iisalmen kaupungin yrityspalveluissa

Iisalmen kaupunki uudistaa yrityspalveluidensa toimintaa lähestyvän TE-uudistuksen yhteydessä. Uudistuksessa TE-toimiston aiemmin tarjoamat työllisyys- ja työnantajapalvelut yhdistyvät kaupungin nykyisiin elinvoimapalveluihin.

Kysely työnantaja- ja yrityspalvelujen kehittämiseksi TE-uudistuksen yhteydessä – vastaa ja vaikuta!

TE-uudistus astuu voimaan vuoden 2025 alusta ja uudet työllisyysalueet aloittavat toimintansa. Ylä-Savon alueella halutaan valmisteluvaiheessa selvittää, mitä ja millaisia palveluita erityisesti yritykset ja työnantajat uudistuvilta palveluilta odottavat.

Työllisyysalueuudistuksessa TE-palvelut siirtyvät kunnille – Ylä-Savon työllisyys- ja yrityspalvelulautakunta aloittaa työnsä syksyllä 2024

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 alkaen työvoimapalvelujen järjestämisestä. Ylä-Savon työllisyysalue sai poikkeusluvan TE-palveluiden järjestämiseen, ja tulee jatkossa vastaamaan Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Sonkajärven ja Pielaveden työvoimapalveluista vastuukuntamallilla, jossa Iisalmi on hallinnoijana. Ylä-Savon työllisyysalueen valmistelua ohjaava ohjausryhmä käsitteli 13.3.2024 kokouksessaan muun muassa Ylä-Savon työllisyys- ja yrityspalvelulautakunnan ja operatiivisesta toiminnasta vastaavan johtoryhmän perustamisiin liittyviä toimia sekä valmisteluryhmien työn etenemistä. Ohjausryhmässä sovittiin, että työllisyysaluevalmistelun ulkoinen tiedottaminen keskitetään valmistelu- ja muutosvaiheessa www.iisalmi.fi/työllisyysalueuudistus -verkkosivulle.

Työllisyyspalveluiden asiointipisteen aukioloaika muuttuu kesällä

Työllisyyspalveluiden asiointipisteen aukioloaika muuttuu kesällä. Ajanvaraukseton asiointi on ajalla 3.6.-5.8.2024 mahdollista maanantaista perjantaihin kello 13.00-15.00 välisenä aikana. Muutoin asiointi tapahtuu ajanvarauksella tai sähköisten palvelukanavien kautta.