Siirry sisältöön

Päivystys 24 h

Hälytys- ja häiriötilanteissä soita Iisalmen Veden päivystysnumeroon.

Päivystys
0400 670 455

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Kaupungintalo
Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi

Postiosoite
PL 10, 74101 Iisalmi

Aukioloajat
Maanantai – torstai klo 9.00 – 15.00
Perjantai klo 9.00 – 14.00

Asiakaspalvelu laskutus ja liittymäasiat
017 27231 (Vaihde)
vesilaitos@iisalmi.fi

Asiakaspalvelu teknisissä asioissa
040 670 8835 Verkostotyönjohtaja 
040 572 9596 Vesihuoltoinsinööri

Vesilaitoksen johtaja
040 572 6400 Samuli Hujanen

Ajankohtaista Iisalmen Vedellä

Riistakadun vesihuollon saneeraustyöt

Vesihuollon saneeraustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin Riistakadulla ja Meijerikadulla.

Vesimittarilukukortit postitettu

Pyydämme Teitä lukemaan vesimittarinne ja ilmoittamaan lukeman Iisalmen Vedelle 9.8.2024 mennessä.

Iisalmen Veden tehtävät

Liikelaitos vastaa vesihuollon palveluista, kehittämisestä sekä verkostojen ja laitosten kunnossapitämisestä ja uudisrakentamisesta. Iisalmen Vesi -liikelaitokselle puhtaan veden toimittaa Ylä-Savon Vesi Oy, joka on Ylä-Savon kuntien omistama tukkuvesiyhtiö. Vesi Ylä-Savon alueelle tulee pohjoisesta Kuusi- ja Marjomäen pohjavesialueilta sekä etelästä Kyllikinrannan-, Peltosalmen- ja Ohenmäen pohjavesialueilta.

Vesihuollon palvelut

Vesimittarien kulutuslukemien ilmoittaminen

Vesimittarin kulutuslukemat voit ilmoittaa alla olevasta linkistä. Toivomme, että käytät sähköistä asiointia.

Linkistä avautuu Iisalmen Veden KulutusWeb-ohjelman kirjautumisikkuna. Kirjoita kenttiin:

 • kulutuspiste = lukukortin kenttä Kulutuspaikka
 • mittaritunnus = lukukortin kenttä Mittaritunnus

klikkaa painiketta: Kirjaudu

Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu uusi ikkuna, jossa on tietoja kulutuspaikasta ja kenttä Mittarilukemien syöttö. Klikkaamalla tätä kenttää saat tallennusalustan lukemien ilmoittamiseen. Syötä lukemapäivä muodossa pp.kk.vvvv ja sen jälkeen lukema. Klikkaa tämän jälkeen kohdasta Lähetä lukema. Syöttämäsi tiedot lähtevät laskuttajalle.

KulutusWeb-ohjelman kautta saat myös vedenkäytön kulutusraportin ja kulutusennusteen. Raporteista on hyötyä kulutuslaitteiden kunnon seurantaan ja budjetointiin.

Liittyminen vesi- ja jätevesiverkostoon

Liittyminen Iisalmen Veden vesihuoltopalveluiden käyttäjäksi edellyttää aina kirjallisen sopimuksen tekemistä liittyjän ja palveluntuottajan välillä.  

Iisalmen Vesi vastaa toiminta-alueellaan verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Verkostorakentamista rahoitetaan uusilta liittyjiltä perittävillä liittymismaksuilla.

1. Tilaa liittämiskohtalausunto

Vesihuoltolaitokseen liittyminen alkaa liittämiskohtalausunnon tilaamisesta. Tilauksen voit tehdä alla olevalla lomakkeella. Lausunnossa on tarvittavat ennakkotiedot, jotka tarvitset kiinteistösi LVI-suunnitelmien laatimiseen. Liittämiskohtalausunto sisältää tiedot vesijohdon ja jätevesiviemärin liittämiskohdan sijainnista, koosta ja korkeusasemasta sekä jäteveden padotuskorkeudesta.

2. Teetä lvi-suunnitelmat

Teetä kiinteistösi lvi-suunnitelmat ja liitä ne rakennuslupahakemukseen tai toimita ne rakennusvalvontaan.

3. Tee liittymishakemus

Tee hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen täyttämällä alla olevan sähköinen lomake. Hakemuskaavakkeita saa myös Iisalmen Veden toimistolta ja rakennusvalvontatoimistosta. Hakemuksen perusteella laadimme liittymis- ja käyttösopimuksen. Sopimuksen liitteenä ovat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot, hinnasto sekä liittymiskohtalausunto. Sopimuksessa määritetään liittymisen maksut ja perusmaksujen määräytymisperusteet. Sopimus on tehtävä ennen kiinteistön tonttijohtojen liittämistä Iisalmen Veden vesijohtoverkostoon. Huomaathan liittyessäsi Iisalmen Veden vesijohtoverkostoon, että tonttijohtosulun saa avata ja sulkea vain Iisalmen Vesi. 

Sprinklerijärjestelmän liittämiseksi yleiseen vesilaitokseen täytä ja lähetä yllä oleva hakemus-lomake.

4. Hyväksytä KVV-työnjohtaja

Toimita kiinteistön vesi- ja viemärijohtotöistä vastaavan kvv-työnjohtajan hakemus lupahakemuksen liitteenä rakennusluvanvaraisissa töissä rakennusvalvontatoimistoon sekä muissa töissä Iisalmen Veden toimistoon. Kvv-töiden vastaavan työnjohtajan on oltava hyväksytty ennen työsuoritusta ja se on mm. edellytys tonttijohtotöille.

5. Lupahakemukset

Mikäli joudut suorittamaan tonttijohtotöihin liittyviä kaivauksia kadulla tai muulla yleisellä alueella, hae myös Iisalmen kaupungin kunnallistekniikasta “Kaivulupa katualueella”.

Kysy kaapeli- (sähkö-, puhelin-) ja vesijohtolinjojen näytöt sekä hanki riittävät varoitusmerkit kaivaustyön ajaksi.

6. Tonttitöiden suoritus ja tarkastuttaminen

 • mittausvastuu liittyjällä, kuten korkeudet, talon ja vesimittarin paikat jne.
 • kaikista maanrakennus- ja eristystöistä katu- ja tonttialueella vastaa rakentaja.
 • vesijohdon putkiasennustyön tarvikehankintoineen vesimittari mukaan lukien suorittaa Iisalmen Vesi rakentajan lukuun
 • tonttiviemärin hankkii ja asentaa rakentajan valitsema LVI-urakoitsija lukuunottamatta mahdollista suoraa liitosta katuviemäriputkeen (putki / putki), jonka tekee rakentajan lukuun Iisalmen Vesi.
 • tonttiviemäreiden kaivoratkaisuna suosittelemme käytettäväksi vesitiiviitä muovivalmisteisia tarkastuskaivoja ja -putkia
 • Iisalmen Veden tulee tarkastaa tonttijohdot ennen niiden peittämistä
6.1 Vesimittarin tilantarve

Huomioi jo suunnittelussa vesimittarin tarvitsema asennus- ja huoltotila. Tilantarpeesta on saatavissa erillinen ohje Iisalmen Vedeltä.

Normivirtaamien summa Q
dm3/s
A
mm
B
mm
C
mm
H
mm
h
mm
Kiinteistötyyppi
Liittymäputken ulkomitta Du
Q ≤ 4> 600> 800≥ 80> 1600150 – 1000Omakotitalot, rivitalot ja kerrostalot
(Du ≤ 63 mm)
4 < Q ≤ 20> 600> 800≥ 90> 1600150 – 1000Teollisuusliittymät, suuret kerrostalot, sprinkler liittymät
(63 mm < Du ≤ 140 mm)
Vesimittarin tilantarve

7. Tilaa liittämistyö ja vesimittarin toimitus

Tilaa tarvittavat asennukset alla olevista puhelinnumeroista tai sähköpostitse.

Verkostotyönjohtaja p. 040 670 8835
Kunnallistekniikan valmistelija p. 040 544 1670

vesilaitos@iisalmi.fi

8. Maksut

Iisalmen Veden palveluhinnastosta näet voimassa olevat taksat.

Muistathan, että mahdollisista LVI-tarkastuksista vastaa Iisalmen kaupungin rakennusvalvontatoimisto.

Liittyminen verkostoon vesiosuuskuntien toiminta-alueilla

Vesiosuuskuntien toiminta-alueilla verkostojen rakentamisesta ovat vastanneet vesiosuuskunnat. Vesiosuuskuntien toiminta-alueilla liittymissopimus tehdään vesiosuuskunnan ja liittyjän välillä. Liittymismaksun suuruus perustuu yleensä kunkin osuuskunnan toteutuneisiin rakennuskustannuksiin. Niiden osuuskuntien liittyjien, joilla kulutuslaskutuksen suorittaa Iisalmen Vesi, on liittymissopimuksen lisäksi tehtävä vesihuoltopalvelujen käyttösopimus Iisalmen Veden kanssa.

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolaitokseksi määritellään laitos, joka toimittaa vettä tai vastaanottaa jätevettä yli 10 m3/vrk tai jonka vaikutuspiirissä on yli 50 ihmistä ja se palvelee useampaa kuin yhtä kiinteistöä.

Haja-asutusalueiden runkolinjoihin on liitetty myös useita kymmeniä muutaman liittyjäkiinteistöjen yhteisiä yhteisvesijohtoja. Mikäli liittymispaikka on näiden yhteisvesijohtojen alueella liittymätilanteessa on otettava yhteys ko. yhteisvesijohdon toimitsijaan. Lisäksi on tehtävä vesihuoltopalveluiden käyttösopimus Iisalmen Veden kanssa.

Omistajan vaihdos

Vuokralaisille ei tehdä erillistä käyttösopimusta, sillä kiinteistön omistaja vastaa vesimaksuista. Vuokralla olevien yrityksien kanssa kuitenkin voidaan tehdä käyttösopimuksia.
Liittymissopimukset ovat siirtokelpoisia, mikä tarkoittaa että kiinteistön omistajavaihdostapauksissa ei liittymismaksua peritä uudelleen, mutta sopimus omistajanvaihdoksesta on kuitenkin tehtävä.
Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa on Iisalmen Vedelle ilmoitettava:

 • Vaihdoksen päivämäärä ja mittarilukema
 • Vanhan omistajan uusi osoite, johon loppulasku lähetetään
 • Uuden omistajan tiedot ja henkilöluku (toimii ensimmäisen laskun laskutusperusteena)
 • Ilmoituksen voi tehdä  tai täyttämällä alla olevan lomakkeen tai soittamalla asiakaspalveluun puh. 017 27231

Sopimusehdot:

Vesilasku, hinnasto ja verkkolaskutiedot

Vesilasku

Vesilasku koostuu käyttö- ja perusmaksuista. Kiinteistön perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella (ks. hinnasto).

Vesilaskuissa on omina riveinään:

 • Veden ja jäteveden käyttömaksut
 • Veden ja jäteveden perusmaksut

Lähetämme laskut neljä kertaa vuodessa; helmi, -touko, elo- ja marraskuussa.

Ilmoita osoitteenmuutoksista asiakaspalveluumme esimerkiksi tilanteessa, jolloin kiinteistön omistaja vaihtuu tai taloyhtiön isännöitsijä/tilitoimisto vaihtuu. Näin pystymme toimittamaan laskun tai vesimittarin lukemakortin oikealle henkilölle tai taholle. Ilmoita muutosten yhteydessä aina myös vesimittarilukema.

Ota huomioon, että laskusta vastaa pääsääntöisesti meidän kanssamme sopimuksen tehnyt osapuoli eli sopimuskumppani.

Vesilasku on joko arviolasku tai tasauslasku

Arviolasku

Arviolaskulla laskutamme veden käyttömaksut vuosiarvion mukaisesti.  Tasaamme käyttömaksut tasauslaskulla. Mittarilukeman ilmoittamiseen asti saat pelkkiä arviolaskuja, jotka perustuvat viimeksi ilmoittamaasi mittarilukemaan.

Vesimittarilukema ja tasauslasku

Vesimittarilukema tulee ilmoittaa vuosittain. Lähetämme mittarilukukortit kesällä. Mittarilukema tulee ensisijaisesti ilmoittaa sähköisesti KulutusWeb -palvelussa.

Lukemailmoituksen jälkeinen lasku on tasauslasku. Tasauslaskulla veloitamme todellisen kulutuksen mukaisen vesimäärän. Tämän pohjalta veloitettavasta summasta vähennetään arviolaskuilla jo maksamasi maksut. Erotuksen joko veloitamme tai hyvitämme sinulle. Tasauslasku sisältää myös arviomaksut laskutuskauden loppuun.

Mikäli sinulla on kysyttävää laskusi sisällöstä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, vesilaitos(at)iisalmi.fi tai 017 27231.

Hyvityslaskut

Jos tasauslaskulla sinulle jää kuluvan laskutusjakson jälkeen hyvitettävää, palautamme hyvityksen pankkitilille. Mikäli haluat hyvityksen käyttää seuraaviin vesilaskuihin, tulee hyvitys itse huolehtia käytetyksi.

Hinnasto

Vahvistettu vesimaksu 1.1.2024 alkaen:

Talousvesi 1,69 €/m3 (sis.alv)

Jätevesi 3.04 €/m3 (sis.alv)

Talousveden- ja jäteveden perusmaksuja, puhdistamo-, umpi- ja sakokaivolietemaksuja korotetaan 4%.

Iisalmen Veden palveluhinnastoon on koottu kaikki liikelaitoksen normaalisti perimät maksut. Siitä käy ilmi mm. kulloinkin voimassa olevat Iisalmen Veden käyttö-, perus- ja liittymismaksut.

Iisalmen Veden voimassa olevat palvelumaksut:

Laskutus

Suurkuluttajilla noudatetaan kuukausittaista mittarinlukemista ja laskutusta ja normaalikuluttajilla noudatetaan 4 kertaa vuodessa tapahtuvaa laskutusta seuraavan aikataulun mukaisesti. Muut asiakkaat laskutetaan aikaisemman käytännön mukaisesti. Lukemakortit lähetetään kesäkuussa.

LaskutuskaudetLaskun päivämääräLaskun eräpäivä
Laskutuskausi 1 (Tammi-Maalis)29.2.202421.3.2024
Laskutuskausi 2 (Huhti-Kesä)31.5.202421.6.2024
Laskutuskausi 3 (Heinä-Syys), sisältää tasauslaskun30.8.202420.9.2024
Laskutuskausi 4 (Loka-Joulu)29.11.202420.12.2024
Laskutusaikataulu

Eräpäivä on 21 päivää laskun päiväyksestä.

E-lasku

Vaihda paperittomaan e-laskuun. E-lasku on sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka saat omaan verkkopankkiisi tekemällä pankin sivuilla e-laskusopimuksen. E-lasku on pankkien yhdessä kehittämä, joten se on turvallinen tapa vastaanottaa ja maksaa laskuja.

Laskuttaja, kuten Iisalmen kaupunki lähettää e-laskun sähköisesti suoraan verkkopankkiisi. Osa pankeista ilmoittaa halutessasi laskun saapumisesta sähköpostilla tai tekstiviestillä.

E-laskun maksaminen on helppoa. Kun e-lasku aukeaa ruudulle, siihen on valmiiksi kirjoitettu kaikki ne tiedot, jotka tähän asti olet joutunut itse näppäilemään ruudulle: viitenumerot, tilinumerot, eräpäivä, laskun summa. Ulkonäöltään ruudulla näkyvä e-lasku poikkeaa paperisesta, mutta se sisältää laskun tiedot.

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen verkkolaskutustiedot:

Verkkolaskutusosoite: 00379086071601
Y-tunnus: 9086071-6
Operaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
OVT-tunnus: 00379086071601

Lasku osoitetaan Iisalmen Vedelle, PL 109, 74101 Iisalmi. Laskuissa tulee olla tilaajan nimi sekä yksikkö (esim. elinvoimapalvelut, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kaavoitus, kadut ja ympäristö, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut, lomituspalvelut, maaseutupalvelut, perusopetus, talous- ja tietohallintopalvelut, toimitilat, varhaiskasvatus, Iisalmen Vesi -liikelaitos).

Vinkkejä vedensäästöön

 • Tarkkaile vesimittaria, jos mittari pyörii tai luvut kasvavat, kun kiinteistössä ei käytetä vettä, on jossain kiinteistön KVV laitteissa vuoto.
 • Korjaa vuotavat hanat ja vialliset WC:n huuhtelusäiliöt.
 • Pese täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita.
 • Suosi suihkua ammeen sijaan ja käy lyhyemmässä suihkussa. 
 • Sulje hana saippuoinnin tai hampaiden pesun ajaksi.
 • Hyödynnä sadevesi kasvimaan ja nurmikon kastelussa.
 • Älä huuhtele astioita juoksevalla vedellä.
 • Hyödynnä wc-istuimen kaksoishuuhtelua.

Tietoa Iisalmen Vedestä

Vesilaitos on perustettu vuonna 1932 ja se on toiminut kirjanpidollisesti eriytettynä kunnallisena liikelaitoksena vuodesta 1998 saakka sekä kuntalain 15.5.2007 § 10a mukaisena kunnallisena liikelaitoksena nimellä Iisalmen Vesi 1.1.2009 alkaen.

Iisalmen Vesi vastaa talousveden toimittamisesta ja jäteveden johtamisesta toiminta-alueellaan. Vuohiniemen jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan Iisalmen kaupungin jätevesien lisäksi Vieremän ja Sonkajärven jätevedet. Lisäksi Iisalmen Vesi tarjoaa vesihuoltopalveluja myös toiminta-alueen ulkopuolella vesiyhtiöille ja yksittäisille kiinteistöille Iisalmen kaupungin alueella. Veden tuotannosta alueellisesti vastaa Ylä-Savon Vesi Oy.

Iisalmen Veden keskeisimpiä toimintaperiaatteita ovat:

 • Veden laatu ja riittävä saatavuus
 • Asiakaslähtöisyys, taloudellisuus ja suunnitelmallisuus
 • Henkilöstön ja toiminnan kehittäminen
 • Ystävällinen asiakaspalvelu
 • Ympäristöarvojen huomioiminen
 • Seudullisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen yhteistyön kehittäminen
 • Oman toiminnan, yhteistyökumppaniemme ja alihankkijoidemme korkeat laatuperiaatteet

Talousveden laatu

Iisalmen Veden toimittama puhdas vesi on laatuvaatimuksiltaan erittäin hyvälaatuista talousvesiasetuksen (2/2003) ja EU:n direktiivin (2020/2184) laatuvaatimukset täyttävää pohjavettä.

Vesi on parhaimmillaan silloin, kun vaihtuvuus verkostossa ja kiinteistön putkissa on suurinta. Veden laatu muuttuu sen seisoessa putkistossa. Varsinkin aamuisin vettä on hyvä juoksuttaa hetken aikaa ennen käyttöä.

Iisalmen Veden toimittama vesi on laadultaan ns. pehmeää, eikä veden pehmentämistä kemikaaleilla esim. astianpesukoneissa tarvitse suorittaa. Vesijohdosta voi joskus irrota saostumia esim. rautasakkaa, joko korjaustöiden yhteydessä, putkirikkojen takia tai paineenvaihteluista johtuen. Yleensä haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se on kirkasta. Sameaa tai värjäytynyttä vettä ei tule käyttää talousvetenä tai pyykinpesussa. Vesijohtoverkostoon voi joutua myös ilmaa, joka näkyy veden harmautena. Jos harmaus poistuu vettä seisottamalla, on kysymys ilmasta.

Iisalmen Vesi -liikelaitos on tehnyt koko jakeluverkostostaan kattavan riskiarvion Maailman Terveysjärjestön (WHO) suosittelemalla Water Safety Plan (WSP) -työkalulla. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskiarvion 5.2022.

Toiminta-alueet

Iisalmen Veden vesi- ja jätevesiverkostot sekä Iisalmen kaupungin hulevesiverkostot ulottuvat kattavasti koko vesilaitoksen toiminta-alueelle, joka käsittää asemakaava-alueen ja eräitä muita alueita keskustan lähituntumassa. Kaupungin alueella olevasta ympärivuotisesta asutuksesta yli 90 % on julkisen vedenjakelun piirissä. Iisalmen Veden vedenjakeluverkostoa on jonkin verran myös toiminta-alueen ulkopuolella ja Iisalmen Vesi toimittaa vettä useille vesiosuuskunnille ja vesiyhtiöille.

Iisalmen vedenjakelun toiminta-alueet 2022

Jäteveden puhdistus

Iisalmen Veden jätevedenpuhdistamo puhdistaa Iisalmen kaupungin, Vieremän ja Sonkajärven kuntien alueella olevien kuluttajien jätevedet Itä-Suomen Ympäristölupaviraston vuonna 2009 antaman ympäristölupapäätöksen lupaehtojen mukaisesti.

Vuohiniemen jätevedenpuhdistamo on uusittu lähes kokonaan ja prosessiosia laajennettu vuonna 2020 valmistuneessa saneerauksessa.  

Puhdistusprosessin toimintaperiaate

Puhdistamo on kemiallisbiologinen aktiivilietelaitos, jossa orgaaninen aine, typpi ja pääosa fosforista poistetaan biologisesti aktiivilieteprosessissa.

Ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset:

BOD7 ATU pitoisuus alle 10 mg O2/lkäsittelyteho yli 95 %
CODCR pitoisuus alle 125 mg/lkäsittelyteho yli 75 %
Kiintoaine pitoisuus alle 35 mg/lkäsittelyteho yli 90 %
Kokonaisfosfori pitoisuus alle 0,4 mg/lkäsittelyteho yli 95 %
Kokonaistyppi T > 12ºkäsittelyteho yli 70 %

Hyvä tietää

Viemäriin kuuluvaa likavettä ovat:

 • wc:n huuhteluvesi
 • peseytymisessä käytetty vesi
 • astian- ja pyykinpesuvedet ja muut pesuvedet

Viemäri ja WC eivät ole roska-astia, sinne ei saa laittaa:

 • sanomalehtiä ja käsipaperipyyhkeitä
 • vaatteita
 • vaippoja ja vanupuikkoja
 • ruoantähteitä
 • kissanhiekkaa

Viemäriin ja WC:hen ei saa myöskään kaataa ongelmajätteitä kuten:

 • bensiiniä ja liuottimia
 • jäähdytysnesteitä
 • maalia ja muita. pintakäsittelyaineita
 • lääkkeitä tai myrkyllisiä aineita
 • desinfiointiaineita

Jätevesiviemäriin ei kuulu myöskään sade-, salaoja- tai sulamisvedet.

Viemäriin kuulumattomat roskat, aineet ja kuivatusvedet nostavat huolto- ja käyttökustannuksia, jotka nostavat veden hintaa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Iisalmen Vesi toimii Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan alisuudessa ja se on kunnallinen liikelaitos. Liikelaitos vastaa vesihuollon palveluista, kehittämisestä sekä verkostojen ja laitosten kunnossapitämisestä ja uudisrakentamisesta.

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Puheenjohtaja
Partanen Jarkko, jarkko.partanen(a)iisalmi.fi

Varapuheenjohtaja
Hyvönen Virpi, virpi.hyvonen(a)iisalmi.fi

Jäsenet
Haukka Hannu, hannu.haukka2(a)iisalmi.fi
Pitkänen Päivi, paivi.pitkanen(a)iisalmi.fi
Pöyhönen Arttu, arttu.poyhonen(a)iisalmi.fi
Räsänen Laura, laura.rasanen(a)iisalmi.fi
Marttila Jari, jari.marttila(a)iisalmi.fi

Johtokunnan esittelijä

Johtokunnan sihteeri

Historia

1927

Huhtikuun 12. päivänä kaupunginvaltuusto teki pitkän neuvottelun jälkeen päätöksen Iisalmen kaupungin 1. kaupunginosaan rakennettavasta vesijohto- ja viemärilaitoksesta. Valtuusto päätti ottaa kolmen miljoonan lainan ja valtuutti rahatoimikamarin ryhtymään neuvotteluihin rahalaitosten kanssa. Samalla se myönsi 50 000 markkaa pohjaveden perinpohjaista tutkimusta varten sekä Yleisen Insinööritoimiston laatimien piirustusten ja kustannusarvion tarkastamiseen.

1928

Maaliskuussa kaupunginvaltuusto päätti yhtyä rahatoimikamarin esitykseen veden ottamiseksi Porovedestä. Otavankadun ja Savonkadun kulmaan rakennettaisiin vesitorni, johon tulisi myös paloasema. Vesitornin ja pumppulaitoksen suunnitelmat ja piirustukset laati arkkitehti Bertel Strömmer ja rakentajaksi hyväksyttiin turkulainen Oy Arvi Ahti. Komea vesitorni ja paloasema rakennettiin “Karvisen kirkon”  eli poliisiputkan ja paloaseman paikalle.

1932

Iisalmen vesilaitos perustettiin. Saman vuoden huhtikuussa laskettiin imujohto Poroveteen. Alkuun pumppu imi vettä vain 45 minuutin ajan vuorokaudessa. Puhdistamaton porovesi maistui aluksi oudolle, mutta ajanoloon makuun tottui.

Vanha vesitorni ja paloasema

1974 

Kaupungin kasvun myötä jätevesien määrä lisääntyi. Puhdistamaton jätevesi johdettiin käsittelemättömänä rantavesiin ja vedenlaatu järvissä heikkeni. Myös uusi vesilaki vaati asiaan puuttumista. Jätevedenpuhdistamo Vuohiniemeen valmistui vuonna 1974.  Saman vuoden alussa voimaan tulleen uuden jätevesilain myötä viemäriverkkoon liittyneiltä kiinteistöiltä alettiin periä maksua jäteveden määrän ja likaisuuden perusteella. Tämä herätti veden kuluttajien keskuudessa keskustelua: “On se kummoo, kun likavesj maksaa enemmän kuin puhas.”

1976 

Keväällä valmistui Kankaan kaupunginosaan uusi vesitorni. Urakoitsijana toimi Elementtitekniikka Oy. Vesitornin suunnitteli arkkitehti Mikko Merckling. Samana vuonna aloiteltiin yhteistyötä vesiasioissa naapurikuntien kanssa.

Nykyinen Kankaan vesitorni valmistui 1976.

1985

Vuohiniemen jätevedenpuhdistamon laajennus ja saneeraus paransi merkittävästi jätevesien puhdistamista.

1990

Pohjaveden pumppaukset käynnistettiin Iirannalta ja Kuusimäestä.

1994

Koko Iisalmen kaupunki saatiin pohjaveden jakelun piiriin.

1995 

Iisalmen haja-asutusalueesta oli jo 80 % keskitetyn vedenjakelun piirissä.

1998 

Vuohiniemen jätevedenpuhdistamoa laajennettiin. Rakennettiin uusi lietteenkuivaus- ja lietesiilorakennus, automaatiovalvontaa varten valvomorakennus sekä jälkiselkeytysaltaat.

2004 

Veden tuotanto siirtyi Ylä-Savon Vesi Oy:lle ja Iisalmen vesilaitoksen toiminta keskittyi vedenjakeluun sekä jätevesien johtamiseen ja käsittelyyn.

2008

Vesihuoltotoimintaa organisoitiin uudelleen perustamalla Iisalmen Vesi -liikelaitos.

2014

Kankaan vesitornin rakenteita vahvistettiin ja torni sai uuden näyttävän valaistuksen. Jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytystä tehostettiin uudella flotaatiolaitoksella.

2017

Vuohiniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus käynnistyi kesällä 2017.  Vanhaa rakennuskantaa korjattiin,  vanhentunutta tekniikkaa uusittiin ja uusia prosessiosastoja rakennettiin. Saneeraus valmistui keväällä 2020.

Anna palautetta

Voit lähettää palautetta Iisalmen Vedelle. Kaikenlainen palaute Iisalmen Veden toiminnasta tai www-sivuista on tervetullutta. Pyrimme vastaamaan palautteeseesi mahdollisimman pian. Päivitämme palautelomakkeen sivulle.