Siirry sisältöön
Iisalmen keskustan kantakartta

Kartat ja paikkatieto

Voit selailla Iisalmen kaupungin ylläpitämää julkista Internet-karttapalvelua tai tilata kartta-aineistoja sekä maastomittauspalveluita.

Kartat ja paikkatieto

Liikenneväylien kunnossapito

Katujen kunnossapito on tärkeä osa kaupungin infrastruktuurin hallintaa ja ylläpitoa. Se käsittää muun muassa päällystekorjaukset, katujen ja kevyen liikenteen väylien puhdistuksen, liikennemerkkien ja -merkintöjen sekä katuvalaistuksen ylläpitoa ja talvikunnossapidon.

Liikenneväylien kunnossapito
Katutyömaa

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen vaativat monitahoista yhteistyötä eri asiantuntijoiden, viranomaisten ja sidosryhmien välillä, jotta saavutetaan turvallisia, toimivia ja esteettisiä kaupunkiympäristöjä. Lisäksi kestävän kehityksen periaatteet, kuten ympäristöystävällisyys ja sosiaalinen kestävyys, ovat yhä tärkeämpiä näkökohtia suunnittelussa ja rakentamisessa.

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen

Viheraluejärjestelmä

Iisalmen kaupungin viheraluejärjestelmää uudistetaan vuoden 2024 aikana. Suunnitelma toimii pohjana kaikelle muulle suunnittelulle ja kaavoitukselle. Suunnitelmaa toteutetaan maapolitiikan, kaavoituksen ja yleisten alueiden suunnittelun ja rakentamisen keinoin. Näin turvataan keskeisten puistojen, kevyen liikenteen reittien ja myös kaupunkiluonnon säilyminen sekä edelleen kehittäminen.

Viheraluejärjestelmä