Jäteveden puhdistus

Iisalmen Veden jätevedenpuhdistamo puhdistaa Iisalmen kaupungin, Vieremän ja Sonkajärven kuntien alueella olevien kuluttajien jätevedet Itä-Suomen Ympäristölupaviraston vuonna 2009 antaman ympäristölupapäätöksen lupaehtojen mukaisesti.

Vastaanotettu jätevesimäärä vuonna 2016 oli n. 1 886 000 m³. Viemäriverkostoon liittyneitä kiinteistöjä on noin 3 380 kpl.

 

Vuohiniemen jätevesipuhdistamo 343 x 177.jpgPuhdistusprosessin toimintaperiaate

Matalakuormitteinen aktiivilietelaitos
Orgaaninen aine, typpi ja pääosa fosforia poistetaan biologisesti aktiivilieteprosessissa.

Itä-Suomen Ympäristölupaviraston asettamat puhdistusvaatimukset 1.1.2011 alkaen

BOD7 ATU pitoisuus alle 10 mg O2/l.......käsittelyteho yli 95 %
CODCR pitoisuus alle 125 mg/l...............käsittelyteho yli 75 %
Kiintoaine pitoisuus alle 35 mg/l.............käsittelyteho yli 90 %
Kokonaisfosfori pitoisuus alle 0,4 mg/l....käsittelyteho yli 95 %
Kokonaistyppi......................................käsittelyteho yli 70 %

Hyvä tietää


Viemäriin saa laittaa likavetenä
- wc:n huuhteluvesi
- peseytymisessä käytetty vesi
- astian- ja pyykinpesuvedet ja muut pesuvedet


Viemäriin ei saa laittaa

Seuraavia tukkeutumia aiheuttavia ovat 
- sanomalehdet, käsipaperipyyhkeet ja nenäliinat
- sukkahousut ym. vaatteet
- vaipat, terveyssiteet ja pikkuhousunsuojat
- muovipussit, kondomit, vanupuikot, hammasharjat ja tupakantumpit
- ruoantähteet, kahvinporot, paistin- ym. rasvat, perunan- ja hedelmien
  kuoret
- kukkamulta, kissan- ym. hiekat
- saumausaineet (esim. laatoituksen yhteydessä )

Ongelmajätteet:
- bensiini, liuottimet, öljy, tärpätti ym. räjähdysalttiit aineet
- desinfiointiaineet, hapot, emäkset, amalgaamipitoiset aineet
- jäähdytysnesteet
- kipsivedet
- maalit, lakat, vahat ym. pintakäsittelyaineet
- kuumemittarit ym. raskasmetallit
- lääkkeet ja myrkylliset nesteet

Hulevedet:
- salaojavedet
- sadevedet
- sulamisvedet

Hyva_tietaa.png