Palvelut

Iisalmen Veden palvelu- ja laatuperiaatteita ovat:

- Iisalmen Vesi toimittaa raikasta ja hyvänlaatuista pohjavettä.
- Veden terveellisyys ja riittävä saatavuus turvataan.
- Asiakkaiden tarpeet, taloudellisuuden huomiointi, sekä pitemmän
  aikavälin suunnitelmallisuus ohjaavat toimintaa.
- Henkilöstöä ja toimintaa kehitetään jatkuvasti niin, että olemme 
  ammattitaitoisia ja tuotteemme korkealaatuisia.
- Palvelemme asiakkaita asiallisesti ja ystävällisesti.
- Huomioimme ympäristönäkökohdat toiminnassa.
- Pyrimme myös siihen, että yhteistyökumppanit ja alihankkijat
  noudattavat laatuperiaatteita.
- Tiivistämme edelleen yhteistyötä seutukunta-, maakunta-, sekä 
  valtakunnantasolla.
- Kiinnitämme erityistä huomiota toimintojen tarkoituksenmukaisuuteen 
  käytännönläheisyyteen sekä oikeisiin ajoituksiin.

 

Hyva_tietaa.png